EN124-standardi

Selitetty

Eurooppalainen standardi

EN124-standardi on eurooppalainen standardi, jossa määritetään kaivonkansien ja ritilöiden vaatimukset ja luokitukset. Sillä varmistetaan, että nämä tuotteet täyttävät erityiset laatu-, kestävyys- ja suorituskykyvaatimukset niiden käyttötarkoitusta varten.

EN124-2 ja CEN

Eurooppalainen standardi EN124 koskee kaikkia käyttökohteita, kaupungissa, maanteillä – ja niiden ulkopuolella sekä kaikkia materiaaleja. EN 124 -standardin mukaisesti suunnitellut tuotteet ryhmitellään ja luokitellaan asennuspaikan mukaan.

Luokka A15

Pääasiallisesti jalankulkualueet, joilla moottoriajoneuvojen kulku on rajattu

Luokka  B125

Jalkakäytävät, jalankulkualueet jne.

Luokka  C250

Linjakuivatuskourut moottoriliikenneteiden reunoilla, 0,5m kivetyksestä.

Luokka  D400

Moottoriliikenneteiden ajoradat (raskas liikenne)

Luokka  E600

Alueet, joilla pyöräkuorma on suuri

Luokka  F900

Alueet, joilla pyöräkuorma on erityisen suuri

CEN eli Euroopan standardointikomitea on julkinen standardointijärjestö, jonka tehtävänä on edistää Euroopan yhtenäismarkkinoiden taloutta ja Euroopan mantereen talouskasvua maailmanlaajuisessa kaupankäynnissä, Euroopan kansalaisten hyvinvointia ja ympäristönsuojelua tarjoamalla sidosryhmille tehokkaan kehyksen yhtenäisten standardien ja määritelmien kehittämistä, ylläpitoa ja jakelua varten.

Combi Works on CENin WG4-työryhmän jäsen.