EN 1433-standardi

Selitetty

EN 1433 kuvaus

EN 1433 on standardi, jossa määritellään linjakuivatuskourujen luokitus- ja suorituskykyvaatimukset. Niitä käytetään yleisesti infrahankkeissa, kuten teillä, toreilla, pysäköintialueilla ja jalankulkualueilla. Sillä varmistetaan, että nämä järjestelmät pystyvät tehokkaasti hallitsemaan pintavesien virtausta ja estämään tulvimista.

Kuormitus- tai painoluokat ovat tämän standardin kategorioita, jotka ilmaisevat tietyn viemäröintijärjestelmän maksimikuormituskapasiteetin. Nämä luokat ovat A15, B125, C250, D400, E600 ja F900, joista A on pienin ja F suurin kantavuus. Luokittelussa otetaan huomioon viemärijärjestelmän yli kulkevien ajoneuvojen tai jalankulkijoiden odotettavissa oleva paino.

Esimerkiksi luokka A15 soveltuu alueille, joilla on vain jalankulkijoita, kuten jalkakäytäville tai aukioille. Toisaalta luokka F900 on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, kuten lentokentille tai teollisuusalueille, joissa liikkuu usein suuria ajoneuvoja ja raskaita koneita.

Noudattamalla standardissa EN 1433 määriteltyjä kuormitusluokkia insinöörit ja suunnittelijat voivat varmistaa, että valittu viemäröintijärjestelmä on riittävän vankka ja kestää odotetut kuormitukset, mikä takaa turvallisen ja tehokkaan viemäröinnin erilaisissa ympäristöissä.

EN 1433 -luokitus

Luokka A15

Pääasiallisesti jalankulkualueet, joilla moottoriajoneuvojen kulku on rajattu

Luokka  B125

Jalkakäytävät, jalankulkualueet jne.

Luokka  C250

Linjakuivatuskourut moottoriliikenneteiden reunoilla, 0,5m kivetyksestä.

Luokka  D400

Moottoriliikenneteiden ajoradat (raskas liikenne)

Luokka  E600

Alueet, joilla pyöräkuorma on suuri

Luokka  F900

Alueet, joilla pyöräkuorma on erityisen suuri