EN 1433 standard

Selgitatud

EN 1433 kirjeldus

EN 1433 on standard, mis määratleb lineaarsete drenaažisüsteemide klassifikatsiooni ja toimivusnõuded, mida tavaliselt kasutatakse infrastruktuuriprojektides, näiteks teede, parklate ja jalakäijate alade puhul. See tagab, et need süsteemid suudavad tõhusalt juhtida pinnavee voolu ja vältida üleujutusi.

Koormus- või kaaluklassid on selle standardi kategooriad, mis näitavad, millisele maksimaalsele koormusele konkreetne kuivendussüsteem peab vastu. Need klassid ulatuvad A15, B125, C250, D400, E600 kuni F900, kusjuures A on madalaim ja F kõrgeim kandevõime. Klassifitseerimisel võetakse arvesse kuivendussüsteemi läbivate sõidukite või jalakäijate eeldatavat kaalu.

Näiteks klass A15 sobib ainult jalakäijate liiklusega aladele, nagu kõnniteed või väljakud. Teisest küljest on klass F900 ette nähtud raskeveokite kasutamiseks, näiteks lennujaamades või tööstuspiirkondades, kus liiguvad sageli suured sõidukid ja raskeveokid.

Järgides EN 1433-s määratletud koormusklasse, saavad insenerid ja projekteerijad tagada, et valitud drenaažisüsteem on piisavalt tugev ja suudab vastu pidada oodatavatele koormustele, tagades ohutu ja tõhusa drenaaži erinevates tingimustes.

EN 1433 klassifikatsioon

Klass A15

Mootorsõidukitega ligipääsmatute piirkondade kohta

Klass B125

Kõnniteed, jalakäijate alad jne.

KlassC250 

Rennid teeääre kraavidesse

Klass D400

Maanteede sõiduteed (raskeveokite)

Klass E600

Suure rattakoormusega aladele

Klass F900

Alad, kus rataste koormus on eriti suur