EN124 standard

Selgitatud

Euroopa norm

EN124 on Euroopa standard, mis kehtestab kaevuluukide, kaante ja restide spetsifikatsioonid ja klassifikatsioonid. Sellega tagatakse, et need tooted vastavad konkreetsetele kvaliteedi-, ohutus- ja toimivusnõuetele, mis on ette nähtud nende kasutusviiside jaoks.

EN124-2 ja CEN

Euroopa standard EN124 kehtib kõikide olukordade, maantee- ja maastikusõidukite ning kõikide materjalide kohta. EN 124 kohaselt projekteeritud tooted on rühmitatud ja klassifitseeritud sõltuvalt nende paigalduskohast.

Klass A15

Mootorsõidukitega ligipääsmatute piirkondade kohta

Klass B125

Kõnniteed, jalakäijate alad jne.

KlassC250 

Rennid teeääre kraavidesse

Klass D400

Maanteede sõiduteed (raskeveokite)

Klass E600

Suure rattakoormusega aladele

Klass F900

Alad, kus rataste koormus on eriti suur

Euroopa Standardikomitee (CEN) on avalik-õiguslik standardiorganisatsioon, mille ülesanne on edendada Euroopa ühtse turu majandust ja Euroopa kontinendi majandust globaalses kaubanduses, Euroopa kodanike heaolu ja keskkonda, pakkudes huvitatud osapooltele tõhusat infrastruktuuri ühtsete standardite ja spetsifikaatide väljatöötamiseks, hooldamiseks ja levitamiseks.

Combi Works on CENi töörühma WG4 liige.