Combi Works

Hankintapalvelu

Hankintapalvelu: Kokonaisvaltainen hankintaratkaisu.

Kyseessä on innovatiivinen ratkaisu, jonka avulla voimme toimia yrityksesi sisäisenä hankintayksikkönä. Emme vain avusta, vaan integroidumme täysin toimintoihisi ja hallitsemme, kehitämme ja optimoimme hankintaprosesseja.

Tehtävämme on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka avulla hankintasi ja ostosi muuttuvat skaalautuvaksi malliksi. Tässä palvelussa yhdistyvät hankinnan ja ostamisen olennaiset osat, joita tukee Combi Worksin asiantuntemus skaalautuvasta valmistuskapasiteetista, tehdasauditoinneista, teknisistä arvioinneista ja kustannuslaskelmista.

Me otamme hankintatoimesi ohjat käsiimme ja varmistamme, että ne ovat linjassa liiketoimintasi tavoitteiden kanssa. Lähestymistapaan kuuluu koko hankintaprosessin rakentaminen ja hallinnointi tehdaskumppanien kehittämisestä lopulliseen toimitukseen. Kehitämme ostotoimintasi prosesseja, kehitämme ja valvomme kaikkia yksityiskohtia, jotta tehokkuus ja tulokset nousevat etualalle.

Keskeistä palvelussamme on sitoutuminen avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Rakennamme sinulle näkyvyyttä kaikkiin hankintoihin, ostoihin ja toimitusketjun toimintoihin, jolloin saat selkeää tietoa ja tukea näistä liiketoimintasi kriittisistä osa-alueista muuhun toimintaasi. Tekniset katsannot (Tech review) ja kustannuslaskentaprosessimme ovat ratkaisevassa asemassa, kun parannetaan tuotekustannusten ymmärtämistä, jolloin pääsemme tietoon perustuvaan päätöksentekoon.

Tässä palvelussa yhdistyvät hankinnan ja ostamisen olennaiset osat, joita tukee Combi Worksin asiantuntemus skaalautuvasta valmistuskapasiteetista, tehdasauditoinneista, teknisistä arvioinneista ja kustannuslaskelmista.

Hankintapalvelun tärkeimmät kohdat:

1. Hankintojen ja ostojen yhdistäminen: Toimitusketjupalvelu yhdistää hankinta- ja ostotoiminnot integroituun, tehokkaaseen prosessiin, joka tuo kustannussäästöjä.

2. Digitaalinen skaalautuvuus ja jäljitettävyys: Toimitusketjupalveluumme sisältyy Airfaas-hankintaketjuohjelmiston lisenssi (siltä osin kuin Combi Works hallinnoi hankintaketjuasi). Tämä järjestelmä on palveluidemme ytimessä, ja se mullistaa tavan, jolla hallitsemme, skaalaamme ja jäljitämme toimitusketjun ja tuotantoprosessin kaikkia osa-alueita.

3. Skaalautuva tuotantokapasiteetti: Combi Works rakentaa skaalautuvaa tuotantokapasiteettia, mukaan lukien tehdasauditoinnit, joilla varmistetaan laatu- ja tehokkuusstandardien noudattaminen. Kehitämme hyviä hallintotapoja teille (good governance).

4. Tekniset katsannot valmistettavuuden selvittämiseksi: Syvälliset tekniset arvioinnit tehdään kriittisten valmistettavuus- ja laatunäkökohtien arvioimiseksi, mikä tukee päätöksentekoa ja tuotteen valmistettavuuden parantamista.

5. Kustannuslaskelmat: Combi Works tekee kustannuslaskelmia optimaalisen valmistushinnan määrittämiseksi, jolloin asiakkaamme saavat käsityksen todellisista kustannuksistaan.

6. Ostaminen palveluna (Paas-malli): Toimitusketjupalvelun Paas-mallin ansiosta yritykset voivat vahvistaa hankintavalmiuksiaan ilman kiinteitä kustannuksia. Näin voimme analysoida ja vähentää kustannuksia koko toimitusketjussa.

7. Laatupoikkeama-käsittely: Palvelu parantaa poikkeamien (NC) käsittelyn tarkkuutta yrityksissä ja parantaa yleistä laadunvalvontaa.

8. ESG-vaatimustenmukaisuus ja tilintarkastus: Combi Works on sitoutunut sisällyttämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät näkökohdat auditointiprosessiinsa ja edistämään siten kestäviä käytäntöjä.

Kustannussäästöjen toteuttaminen hankintapalvelun avulla:

Combi Worksin toimitusketjupalvelu on rakennettu optimoimaan kokonaiskustannuksia ja vähentämään kustannuksia järjestelmällisesti sekä parantamaan hankintojesi hallintaa. Olemme jopa saavuttaneet yli 15 prosentin kustannussäästöt ensimmäisen vuoden aikana ostohinnoissa, mikä vahvistaa palvelun toimivuuden ja tehokkuuden.

Combi Worksin ja hankintapalvelun avulla yritykset voivat hyödyntää uutta tehokkuutta, kustannussäästöjä ja virtaviivaistettuja hankintaprosesseja. Tämä palvelu ei tarjoa ainoastaan taloudellisia etuja, vaan antaa yrityksille myös mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat myönteisesti niiden tulokseen.

Koe hankinnan ja ostamisen tulevaisuus Combi Worksin hankintapalvelun avulla – koko tuotantoketju yhden ratkaisun kautta. Ota meihin yhteyttä jo tänään aloittaaksesi


Yksi toimittaja – Toimitusketjun konsolidointi

Combi Works käsittelee laajoja kokonaisuuksia ja laajaa tuotevalikoimaa erilaisin tuotantomenetelmin. Asiakkaamme voi yhdistää toimitusketjunsa helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Näin säästöjä ei synny vain valmistuksessa vaan myös hallinnossa.

Skaalautuva valmistusverkosto

Asiakkaat luottavat siihen, että Combi Works pystyy valmistamaan monenlaisia tuotteita monenlaisilla menetelmillä ja skaalautuvalla kapasiteetilla. Kun tilaukset vaihtelevat asiakkaan puolella, Combi Works voi puskuroida tämän.

Tuotannon backup

Asiakkaat valitsevat Combi Worksin, koska olemme enemmän kuin pelkkä yksi tehdas. Ylläpidämme myös tuotannolle vaihtoehtoista kapasiteettia, joka luo vakautta ja turvaa hankintaketjuun. Jokaisella yksilöllisellä rakenteella on ensisijainen ja myöhemmin myös toissijainen lähde, mikä varmistaa, että tuotanto voidaan siirtää kohtuullisessa ajassa.

Näkyvyys ja jäljitettävyys

Combi Works hallinnoi tuotantoverkostoaan AirFaas-alustan avulla ja tarjoaa asiakkailleen näkyvyyden ja jäljitettävyyden. Yhdellä kirjautumisella asiakas voi tarkastella projekteja, tarjouksia, tilauksia, lähetyksiä ja tehtaiden suorituskykyä.

Hankintaosaaminen

Combi Works pystyy ennakoivasti tuomaan ratkaisuja asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin kapasiteetin, tuotantomenetelmien tai globaalin sijainnin suhteen sekä teknologioiden kehittyessä. Teemme tarjouksia ja sovittaessa myös mallikappaleita uusille ratkaisuille. Näin voimme toimia ennakoivasti ja olla valmiita mikälil riskti toteutuisivat. Ennakoivuus tuo mukanaan uusia kilpailukykyisiä tuotantolähteitä, jotka perustuvat sijaintiin tai teknologiaan.

Valmistuksen ymmärtäminen

Combi Works -prosessiin kuuluu Tech review sekä hinta-analyysi, jossa keskitytään tuotantoon ja hintaan vaikuttaviin parametreihin. Näin varmistetaan, että Combi Works ei vain vertaile lopputarjouksia, vaan saa syvemmän käsityksen hinnan taustalla olevista syistä. Näin voidaan paitsi neuvotella paremmin, myös ennakoida ja ratkaista valmistustilanteita nopeammin ja tarkemmin.

Toimitusverkoston tasot ja kategoria-ajattelu

Combi Works tekee tehdasauditointeja yhteistyökumppaneissaan. Tehtaamme kategorisoidaan ja luokitellaan toimittajatasoille Supplier, Category Supplier ja Network Partner.

Nimikkeiden kategoria-ajattelu ja kilpailuetujen tunnistaminen

Combi Works analysoi tehtaiden kilpailuetuja tunnistaakseen mahdollisia hinnoittelu- ja toimitusetuja. Tämä voi olla raaka-aineen läheisyys, talousvyöhykkeet, kuljetusten saatavuus tai jokin muu.
Combi Works määrittelee myös valmistuksellisesti haastavat komponentit eri asiakkaiden ja projektien osalta ja luokittelee ne tunnistaakseen vaikeiden tarpeiden ratkaisemiseksi tehtaiden puolesta. Tämä takaa kilpailukyvyn kumppaneille, sekä asiakkaille että tehtaille.

Tekniset valmiudet

Combi Works tutkii, oppii ja tukee asiakkaita aktiivisesti toimimalla T&K:n äänitorvena materiaalien ja tuotantomenetelmien valinnassa. Tuemme myös valmistuksen laatuprosessien parantamisessa.