Combi Works

Factory as a service

Edut Factory as service -palvelustamme

Combi Worksin Factory as a Service (FaaS) on valmistusratkaisu, joka mahdollistaa yrityksille tuotannon laajentamisen hyödyntäen olemassa olevaa kapasiteettia. Ajattele sitä laajana palvelukokonaisuutena, joka kattaa kaiken valmistukseen, ostoon ja hankintaan liittyvät näkökohdat.

FaaS:n avulla yritykset voivat käyttää vakiintuneiden tehtaiden kapasiteettia ilman oman tehtaan tai verkoston rakentamista tai valvontaa. Combi Works huolehtii hankinnoista, ostotoiminnasta, auditoinneista ja laadunvalvonnasta varmistaen, että koko valmistusprosessi on tehokas ja täyttää vaatimukset.

Tämä malli antaa yrityksille mahdollisuuden sopeutua nopeasti markkinoiden vaatimuksiin säätämällä tuotantomääriä. Combi Worksin kattavat palvelut mahdollistavat yritysten keskittymisen ydintoimintoihinsa samalla hyötyen skaalautuvista valmistusmahdollisuuksista.

Yhteenvetona, Combi Worksin Factory as a Service virtaviivaistaa valmistusta olemassa olevaa kapasiteettia hyödyntämällä ja ottamalla vastuulleen kriittiset näkökohdat, kuten hankinnan, ostotoiminnan, auditoinnit ja laadunvalvonnan. Näin yritykset voivat vastata tehokkaasti tuotantotarpeisiin ja keskittyä ydintoimintoihinsa.


Yksi toimittaja – Toimitusketjun konsolidointi

Combi Works käsittelee laajoja kokonaisuuksia ja laajaa tuotevalikoimaa erilaisin tuotantomenetelmin. Asiakkaamme voi yhdistää toimitusketjunsa helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Näin säästöjä ei synny vain valmistuksessa vaan myös hallinnossa.

Skaalautuva valmistusverkosto

Asiakkaat luottavat siihen, että Combi Works pystyy valmistamaan monenlaisia tuotteita monenlaisilla menetelmillä ja skaalautuvalla kapasiteetilla. Kun tilaukset vaihtelevat asiakkaan puolella, Combi Works voi puskuroida tämän.

Tuotannon backup

Asiakkaat valitsevat Combi Worksin, koska olemme enemmän kuin pelkkä yksi tehdas. Ylläpidämme myös tuotannolle vaihtoehtoista kapasiteettia, joka luo vakautta ja turvaa hankintaketjuun. Jokaisella yksilöllisellä rakenteella on ensisijainen ja myöhemmin myös toissijainen lähde, mikä varmistaa, että tuotanto voidaan siirtää kohtuullisessa ajassa.

Näkyvyys ja jäljitettävyys

Combi Works hallinnoi tuotantoverkostoaan AirFaas-alustan avulla ja tarjoaa asiakkailleen näkyvyyden ja jäljitettävyyden. Yhdellä kirjautumisella asiakas voi tarkastella projekteja, tarjouksia, tilauksia, lähetyksiä ja tehtaiden suorituskykyä.

Hankintaosaaminen

Combi Works pystyy ennakoivasti tuomaan ratkaisuja asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin kapasiteetin, tuotantomenetelmien tai globaalin sijainnin suhteen sekä teknologioiden kehittyessä. Teemme tarjouksia ja sovittaessa myös mallikappaleita uusille ratkaisuille. Näin voimme toimia ennakoivasti ja olla valmiita mikälil riskti toteutuisivat. Ennakoivuus tuo mukanaan uusia kilpailukykyisiä tuotantolähteitä, jotka perustuvat sijaintiin tai teknologiaan.

Valmistuksen ymmärtäminen

Combi Works -prosessiin kuuluu Tech review sekä hinta-analyysi, jossa keskitytään tuotantoon ja hintaan vaikuttaviin parametreihin. Näin varmistetaan, että Combi Works ei vain vertaile lopputarjouksia, vaan saa syvemmän käsityksen hinnan taustalla olevista syistä. Näin voidaan paitsi neuvotella paremmin, myös ennakoida ja ratkaista valmistustilanteita nopeammin ja tarkemmin.

Toimitusverkoston tasot ja kategoria-ajattelu

Combi Works tekee tehdasauditointeja yhteistyökumppaneissaan. Tehtaamme kategorisoidaan ja luokitellaan toimittajatasoille Supplier, Category Supplier ja Network Partner.

Nimikkeiden kategoria-ajattelu ja kilpailuetujen tunnistaminen

Combi Works analysoi tehtaiden kilpailuetuja tunnistaakseen mahdollisia hinnoittelu- ja toimitusetuja. Tämä voi olla raaka-aineen läheisyys, talousvyöhykkeet, kuljetusten saatavuus tai jokin muu.
Combi Works määrittelee myös valmistuksellisesti haastavat komponentit eri asiakkaiden ja projektien osalta ja luokittelee ne tunnistaakseen vaikeiden tarpeiden ratkaisemiseksi tehtaiden puolesta. Tämä takaa kilpailukyvyn kumppaneille, sekä asiakkaille että tehtaille.

Tekniset valmiudet

Combi Works tutkii, oppii ja tukee asiakkaita aktiivisesti toimimalla T&K:n äänitorvena materiaalien ja tuotantomenetelmien valinnassa. Tuemme myös valmistuksen laatuprosessien parantamisessa.