Valmistus

Referenssit

Asiakas:

Tana

Tuotantotyyppi:

Sarjatuotanto

Komponentit:

Hitsatut kokoonpanot

Combi Works tarjoaa kokonaisvaltaisen alihankintakumppanuuden, jossa tuotamme laajan valikoiman komponentteja ja kokoonpanoja. Tanan tuotanto sijaitsee sekä Euroopassa että Aasiassa, mikä takaa kilpailukyvyn. Me huolehdimme valmistuksesta, toimitusketjun auditoinnista ja laadusta sekä ylläpidämme tuotannon kapasiteettia. Combi Works toimittaa hitsattuja kokoonpanoja, takeita, valukappaleita ja hydraulisylintereitä. Yhteistyö on syvällistä aina tuotannon suunnittelusta kapasiteetin skaalaamiseen.

Tulokset:

Joustava kapasiteetti, kustannussäästöt kokonaiskustannuksissa, toimitusketjun konsolidointi.

Asiakaslausunto:

”Combi Works Oy on ollut luotettava kumppanimme jo yli kymmenen vuoden ajan, ja yhdessä olemme pystyneet rakentamaan Tanan tarpeisiin parhaiten sopivan globaalin hankintaverkoston. Tiivis yhteistyö ja joustavuus sekä asiakaslähtöisyys ovat tukeneet vahvaa kasvuamme mobiilijätehuoltoliiketoiminnassa.”

SUVI SELL

TANA OY

Asiakas:

Pesmel

Tuotantotyyppi:

Hankkeen tuotanto

Komponentit:

Hitsatut kokoonpanot, Komponentit ja mekaaninen kokoonpano

Combi Works valmistaa suuria kokonaisuuksia ja huolehtii sekä komponenttien valmistuksesta, hitsauskokoonpanosta, maalauksesta että mekaanisesta kokoonpanosta. Hankkeiden läpimenoaika on yleensä tiukka, ja niiden laajuus tekee projektihallinnasta ratkaisevan tärkeää. AirFaas-ohjelmiston avulla voimme olla joustavia ja tehokkaita ja saavuttaa hyvän palvelutarkkuuden.

Tulokset:

Projektisuunnittelu, toimitusketjun hallinta ja auditointi, skaalautuva ja kustannustehokas tuotanto.

Asiakaslausunto:

”Combi Works on ollut yhteistyökumppanimme monimutkaisissa ja laajoissa kokoonpanorakenteissa. Arvostamme erityisesti sitä, että voimme tehdä yhteistyötä laajoissa tuoterakenteissa ja voimme luottaa siihen, että he hoitavat laajoja kokonaisuuksia.”

Mikko Marttila

Pesmel Oy

Asiakas:

Sund Birsta

Tuotantotyyppi:

Sarjatuotanto

Komponentit:

Valukappaleet ja koneistetut osat

Combi Works on valmistanut kriittisiä ja kantavia rakenteita koneistettuina valuina jo pitkään. Tuotanto on sekä Aasiassa että Euroopassa kustannusten ja toimitusaikojen optimoimiseksi. Tuotannolle on backup markkinoiden vaihteluiden tasaamiseksi.

Tulokset:

Pitkäkestoinen kumppanuus, tuotannon backup, syvempi valmistusosaaminen.

Asiakaslausunto:

”Olemme luottaneet Combi Worksiin valmistuskumppaninamme vuodesta 2007 lähtien. He tuovat komponentteihin korkeampaa tuotanto-osaamista ja laajentavat kykyjämme ilman kiinteitä kustannuksia.”

PETER BINGMAN

SUND BIRSTA AB

Asiakas:

PROAC AB

Tuotantotyyppi:

Hankkeen tuotanto

Komponentit:

Kokonaisvaltainen valmistus ja mekaaninen kokoonpano

Combi Works tukee suunnittelua tiiviissä yhteistyössä Proac Ab:n kanssa hankkeen valmisteluvaiheesta alkaen kustannuslaskelmilla. Valmistamme ja hoidamme yhteistyössä Proacin kanssa suuria avaimet käteen -projekteja vaativille loppuasiakkaille, kuten pohjoismaisille suurimmille konepajoille.

Tulokset:

Pitkäkestoinen kumppanuus, tuotannon backup, syvempi valmistusosaaminen.

Asiakaslausunto:

”Combi Works on ollut yhteistyökumppanimme monimutkaisissa ja laajoissa laitteissa jo 10 vuoden ajan. Arvostamme erityisesti tapaa, jolla voimme tehdä yhteistyötä ja saada tukea jo suunnittelun alkuvaiheessa, kohdassa jossa suunnittelu ei ole vielä valmis. Tämä lyhentää toimitusaikoja ja antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme laajempia ratkaisuja”

Magnus Westling

Proac AB

Asiakas:

Enico Oy

Tuotantotyyppi:

Komponentit:

Kokonaisvaltainen valmistus ja mekaaninen kokoonpano, Hitsatut kokoonpanot, Kokonaisvaltainen valmistus ja mekaaninen kokoonpano, Hitsatut kokoonpanot

Enico tarjoaa kustannustehokkaita ja korkealaatuisia energian varastointiratkaisuja energian varastointiteknologioiden toimittajille, energiantuottajille ja muille energian varastointiratkaisujen käyttäjille. Enico on minimoinut toimitusprojektien läpimenoajan, optimoinut tuotteiden teho-energiatiheyden ja tehnyt niiden asennuksesta vaivatonta ja nopeaa.
Combi Worksin toimitusketjupalvelu on muuttanut toimitusketjun hallintaa ja tuottanut huomattavia hyötyjä huomattavan lyhyessä ajassa. Heidän tiiminsä, johon kuuluu ammattitaitoinen hankintajohtaja, teknisiin katsantoihin ja kustannuslaskelmiin perehtynyt projektipäällikkö sekä toimittajien auditointeihin erikoistunut laatupäällikkö, on ollut ratkaisevassa asemassa toimittajasuhteidemme ja teknisten prosessiemme uudistamisessa.

Tulokset:

Combi Works onnistui vähentämään tuotantokustannuksia 15 prosenttia vain kuudessa kuukaudessa ottamalla toimittajakannan hallintaansa ja tehostamalla toimittajien välistä vuorovaikutusta. Johdamme teknisen suunnittelun tuki- ja palauteprosessia, joka on parantanut valmistettavuutta.

Asiakaslausunto:

Heidän asiantuntemuksensa ansiosta mekaanisessa tuotannossamme saavutettiin 15 prosentin kustannussäästö kuudessa kuukaudessa, ja lisäksi he tehostivat toimittajahallintoa ja ottivat käyttöön Airfaas-järjestelmän puolestamme.

Marko Lähteenmäki

Enico Oy