Combi Works

Hallitus

Yhtiömme hallitus on keskeinen toimija Combi Worksin laajentumisessa ja kehittymisessä. Useimmiten hallitusjäsenet ovat tietoisia tehtävistään ja vastuustaan. On myös erityisiä hallituksen jäseniä, jotka tekevät paljon enemmän. Heidän toimensa ylittävät tavanomaiset odotukset hallituksen toiminnassa. Tällaisia ovat Combi Worksin hallitusihmiset.

Kalle Reponen

Puheenjohtaja – on monien yritysten aktiivinen hallitusammattilainen. Hän on ollut SVP ja johtoryhmän jäsen Metso Oy:ssä, MCF Corporate Finance:n partneri, Nordea Corporate Finance:n johtaja ja varatoimitusjohtaja Metra (Wärtsilä) Oy:ssä.

Jorma Turunen

Jorma työskentelee Turun yliopistossa työelämäprofessorina sekä hallitusammattilaisena. Hän on toiminut toimitusjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Finpro ry:ssä, Stonesoft Oyj:ssä sekä PCA Infocom Finance Oy:ssä sekä perheen sijoitusyhtiössä Jintcom Oy:ssä, missä tehtävässä hän jatkaa edelleen. Hän toimii tällä hetkellä Pölkky Oy:n ja Efima Oyj:n hallituksissa, ja hänelllä on yli 30 yrityksen aikaisempaa hallituksen jäsenyyttä tai puheenjohtajuutta.

Edward Blomstedt

Edward on Combi Worksin CEO ja myöskin AirFaasin perustaja. Hän on digioppinut johtaja ja kansainvälisesti tunnustettu key-note puhuja. Hänellä on TKK:lta (nyk. Aalto yliopisto) diplomi-insinöörin-loppututkinto tuotantotaloudesta ja konetekniikasta. Hänen innostuksensa on teollisen valmistuksen vallankumous vihreämmän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Robert Blomstedt

Robert on Combi Worksin ja AirFaasin perustajajäsen ja etevä systeemiajattelija. Hänen ajattelunsa on Combi Worksin ja AirFaasin ainutlaatuisten järjestelmien takana. Hän on valmistunut Helsingin Arcadan amk:sta pääaineinaan Logistiikka ja liiketoiminta. Robertin erityisosaaminen on logistikassa ja SCM -ratkaisuissa.