FI

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status.

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status. 

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status.

Teemme valmistamisesta helppoa

Factory as a Service

Valmistuspalvelut (Manufacturing Services) tarjoaa valmistusta palveluna Factory as a Service -ratkaisullamme. Rakennamme teille mukautuvan ja skaalautuvan tuotannon. Missiomme on auttaa teitä kasvamaan skaalautuvasti ja tehdä valmistuksesta vahvuutenne, vähentämällä elinkaarikustannuksia.

Hallinnoimme tuotantoresurssiamme ja toimitusketjuamme täysin digitaalisesti käyttäen AirFaas-alustaa – palvelumme toimii 24/7 ja varmistamme valmistuksellenne läpinäkyvyyden – tarjouskyselystä projekteihin ja siitä toimituksiin ja laatuun. Tiedot tilauksista ja tarjouksista löydät palvelusta tai soittamalla asiakasvastaavallenne.


Lataa presentaatio

Combi Works

Asiakashyödyt

Yksi toimittaja – konsolidoitu toimitusketju

Lue lisää

Combi Worksillä hoidamme laajoja projekteja moninaisin tuottein, monin tuotantomenetelmin. Autamme asiakastamme virtaviivaistamaan toimitusketjunsa helposti hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Niinpä säästöjä syntyy komponenttihintojen lisäksi myös toimitusketjun hallinnoinnissa.

Skaalautuva tuotantoverkosto

Lue lisää

Asiakkaamme valmistuttaa meillä erittäin monimuotoisia tuotteita, joiden tuottamiseksi tarvitaan monenlaisia valmistustekniikoita – kun teidän tilauskanta muuttuu, Combi Works puskuroi skaalautuvasti.

Varatuotanto

Lue lisää

Asiakkaat valitsevat Combi Worksin, koska olemme enemmän kuin yksi tehdas. Tämä lisää varmuutta, sillä tuotantoa varten on varalla vaihtoehtoinen, testattu tuotantolaitos, taaten stabiilin ja varman tuotannon. Jokainen monimutkainen rakenne saa ensisijaisen ja toissijaisen valmistuspaikan, mikä takaa sen, että tuotanto on siirrettävissä uuteen paikkaan kohtuullisessa ajassa.

Näkyvyys ja jäljitettävyys

Lue lisää

Combi Works hallinnoi tuotantoverkostoaan käyttäen AirFaas-alustaa. Tämä antaa toiminnalle näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Tarvitaan vain kirjautuminen, ja asiakas voi nähdä projektinsa visuaalisesti sisältäen tarjouksensa, tilauksensa, toimituksensa ja mittaristot.

Hankinnan osaaminen

Lue lisää

Combi Works tuo ennakoivasti vaihtoehtoja asiakkaan valittaviksi kapasiteetin, tuotantomenetelmän tai – sijainnin sekä teknologian kehittymisen tuomista mahdollisuuksista. Me tarjoamme vaihtoehtoja joita testamme yhteisesti sopien. Ennakoiva toiminta tuo esille uusia kilpailukykyisiä tuotantomahdollisuuksia.

Tuotannon ymmärtäminen

Lue lisää

Combi Worksin toimintatapa perustuu hinta-analyysiin, jossa selvitämme hintaan vaikuttavat muuttujat. Combi Works ei pelkästään vertaile tarjoushintoja, vaan paneutuu syihin, jotka vaikuttavat hintoihin. Näin sujuvat hintaneuvottelut paremmin ja samalla ennakoidaan ja selvitetään mahdolliset tuotannon ongelmat nopeammin ja tarkemmin.

Tuotantoverkosto ja kategorisointi

Lue lisää

Combi Works syväauditoi kaikki verkostonsa tuotantolaitokset. Auditoinnin perustella ne saavat toimittajatasot: Toimittaja, kategoriatoimittaja ja Verkostopartneri..

Toimitusketjun kilpailuetu ja kategorisointi

Lue lisää

Combi Works analysoi tuotantolaitosten kilpailuetuja tuodakseen esiin hinnoittelun ja toimitusten vahvuuksia. Tällaisia etuja voivat olla esim. raaka-aineiden läheisyys, talousvyöhykkeet tai vaikkapa logistiikkamahdollisuudet. Combi Works määrittelee kriittiset komponentit asiakkaille ja projekteille ja kategorisoi ne voidakseen sujuvasti ratkaista ongelmia toimittajapartnereidenkin puolesta, mikäli niitä ilmaantuu. Näin turvaamme kaikkien osapuolten kilpailukykyä, asiakkaamme ja toimittajatehtaankin.

Tekninen osaaminen

Lue lisää

Combi Works tutkii, oppii ja tukee asiakkaitaan aktiivisesti, voidakseen toimia asiakkaidensa tukena niiden t&k-toiminnassa, kun valitaan oikeita materiaaleja ja tuotantomenetelmiä. Avustamme myös tuotannon laatuprosessien kehittämisessä.

Pääkonttori

Skandinavia - Ruotsi

Baltic - Lithuania

China

crosschevron-down