Combi Works

Teknologiat

MIG/MAG-hitsauspalvelut

MIG/MAG-hitsaus (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) on monipuolinen ja laajalti käytetty hitsausmenetelmä teollisuudessa. Siinä käytetään hitsauslaitetta, joka syöttää kuluvaa elektrodilankaa, joka sulattaa ja yhdistää metallikappaleet toisiinsa. Prosessi suojataan kaasulla, tyypillisesti argonilla tai argonin ja hiilidioksidin seoksella, joka suojaa hitsausta hapen vaikutukselta. MIG/MAG-hitsaus on erittäin tehokasta, nopeaa ja helppokäyttöistä, joten se soveltuu erilaisiin materiaaleihin ja sovelluksiin, kuten konepaja- ja autoteollisuuteen, valmistukseen ja yleisiin metallitöihin. Ammattitaitoiset hitsaajat säätävät hitsauslaitettaa saadakseen aikaan tarkkoja hitsejä, joilla on hyvä tunkeuma ja mahdollisimman vähän roiskeita. Suurin ero MIG-hitsauksen (Metal Inert Gas) ja MAG-hitsauksen (Metal Active Gas) välillä on hitsausprosessin aikana käytettävän suojakaasun tyyppi.

MIG-hitsauksessa suojakaasuna käytetään suojakaasua, yleensä puhdasta argonia tai argonin ja heliumin sekoitusta. Tätä hitsaustapaa käytetään ensisijaisesti värimetalleille, kuten alumiinille, kuparille ja messingille. Kaasu suojaa hitsaussauman ilmakehän kaasuilta, estää hapettumisen ja varmistaa puhtaan hitsin.

Toisaalta MAG-hitsauksessa käytetään suojakaasuna aktiivikaasua, kuten hiilidioksidin ja argonin tai hapen seosta. MAG-hitsausta käytetään yleisesti rautametalleille, kuten hiiliteräkselle. Aktiivikaasu parantaa valokaaren vakautta ja lisää tunkeutumista perusaineeseen, mikä johtaa syvempiin hitseihin. Aktiivinen kaasu edistää myös hitsisulaa suojaavan kuonakerroksen muodostumista.

Vaikka MIG- ja MAG-hitsauksessa on joitakin eroja suojakaasun koostumuksessa, itse hitsausprosessi on melko samanlainen. Molemmissa menetelmissä käytetään jatkuvasti syötettävää kuluvaa elektrodilankaa, joka sulattaa metallikappaleet yhteen.

On syytä huomata, että termejä MIG ja MAG käytetään usein vaihdellen, riippuen alueesta tai toimialasta. Joillakin alueilla MIG-hitsauksella voidaan tarkoittaa prosessia, jossa käytetään suojakaasujen, myös aktiivikaasujen, sekoitusta, jolloin se muistuttaa MAG-hitsausta.

takaisin teknologian pääsivulle