Kirjoittaja:

Edward Blomstedt

EU:n kestävän kehityksen polku: Vaikutukset tuotteita valmistaviin tai maahantuoviin yrityksiin.

Jaa:

Euroopan unionin sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy viimeaikaisissa sääntelyn päivityksissä, erityisesti yritysten kestävän kehityksen raportoinnissa ja CBAM hiilirajamekansimissa. Näillä muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia yrityksille, jälkimmäisellä erityisesti niille, jotka tuovat tuotteita EU:hun. Näiden muutosten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta yritykset voivat mukautua uusiin kestävän kehityksen normeihin ja säilyttää pääsyn markkinoille.

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi (CSRD)

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevalla direktiivillä, joka on voimassa 5. tammikuuta 2023 alkaen, nykyaikaistetaan ja tiukennetaan sosiaalisen ja ympäristötiedon raportointia koskevia vaatimuksia. Sitä sovelletaan laajempaan joukkoon suuryrityksiä ja pörssilistattuja pk-yrityksiä, mikä edellyttää yksityiskohtaisia raportteja kestävään kehitykseen liittyvistä asioista ja niiden vaikutuksista. Huomionarvoisia kohtia ovat:

– Raportoinnin laajuus: Yritysten on raportoitava ympäristöön, yhteiskuntaan, ihmisoikeuksiin ja hallintotapaan liittyvistä näkökohdista. Tämä sisältää muun muassa EU:n taksonomian mukaisia ympäristötavoitteita, sukupuolten tasa-arvoa, työoloja ja liiketoimintaetiikkaa koskevat tiedot. Eurooppalaiset kestävän kehityksen raportointistandardit (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) on hyväksytty, ja niitä sovelletaan 1. tammikuuta 2024 alkaen CSRD:n vaatimusten mukaisesti.

– Vaatimustenmukaisuuden määräajat: Ensimmäiset CSRD:n mukaiset raportit on toimitettava vuonna 2025 tilikaudelta 2024. Aikataulu vaihtelee yrityksen koon ja sen mukaan, onko kyseessä EU:ssa toimiva vai EU:n ulkopuolinen yritys.

– Todentamisvaatimukset: Yhtiöiden on hankittava kolmannen osapuolen todistus CSRD-tiedoistaan, alkaen rajoitetusta todentamisesta ja siirryttäessä tiukempiin standardeihin vuoteen 2028 mennessä.

Hiilirajamekanismi (CBAM)

CBAM, joka on osa EU:n strategiaa hiilivuodon estämiseksi, asettaa hiilikustannuksia tiettyjen tavaroiden tuonnille EU:n ulkopuolelta. Sen tarkoituksena on kannustaa EU:n ulkopuolisten maiden tuottajia ottamaan käyttöön ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä. Keskeisiä näkökohtia ovat:

– Kattavuus: CBAM kattaa aluksi sellaiset alat kuin sementti, sähkö, lannoitteet, rauta ja teräs sekä alumiini.

– Toteutusvaiheet: Mekanismi alkaa siirtymävaiheella, joka kestää vuodesta 2023 vuoteen 2025 ja jonka aikana yritykset raportoivat päästöistään ilman taloudellisia velvoitteita. Vuodesta 2026 alkaen maahantuojien on ostettava hiilitodistuksia, jotka vastaavat sitä hiilihintaa, joka olisi maksettu, jos tavarat olisi tuotettu EU:n hiilihinnoittelusääntöjen mukaisesti.

Mitä yritysten pitäisi tehdä?

Erityisesti EU:hun tuovien yritysten kannalta on tärkeää, että:

1. Sovellettavuuden ymmärtäminen: Selvitä, kuuluuko yrityksesi CSRD- tai CBAM-säännösten soveltamisalaan.

2. Raportointivalmiuksien kehittäminen: Valmistautuminen yksityiskohtaiseen kestävän kehityksen raportointiin, joka ulottuu ympäristövaikutuksista hyvään hallintotapaan.

3. Kestävät käytännöt: Liiketoimintastrategioiden sovittaminen yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, mukaan lukien hiilijalanjäljen pienentäminen ja eettinen toimitusketjun hallinta.

4. Hae asiantuntemusta: Combi Worksin kaltaiset yritykset voivat auttaa näiden säännösten noudattamisessa, erityisesti Aasiassa tapahtuvan valmistuksen ja prosessien hallinnan osalta. Kestävän kehityksen strategiamme on linjassa EU:n direktiivien kanssa, mikä tekee meistä sopivan kumppanin sääntöjen noudattamiseen ja kestävään toimintaan.

Yhteenveto

EU:n pyrkimys kestävään kehitykseen CSRD:n ja CBAM:n avulla asettaa yrityksille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Näihin säännöksiin sopeutumisessa ei ole kyse vain säännösten noudattamisesta vaan myös kestävien käytäntöjen omaksumisesta keskeiseksi liiketoimintastrategiaksi. Asiantuntevalla ohjauksella ja ennakoivalla lähestymistavalla yritykset voivat muuttaa nämä säädökset kilpailueduksi ja vaikuttaa myönteisesti maailmanlaajuisiin kestävyyspyrkimyksiin.

Lisätietoja saat soittamalla numeroon +358 10 2193 080.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Katso kaikki blogikirjoitukset

Älykkäämpi ostaminen: yksinkertainen opas yrityksesi kasvattamiseen

Lue lisää

Combi Works hankkii AluFix-turvakaiteet

Lue lisää

Esittelyssä MultiV+: Viemäröintiratkaisujen tiennäyttäjä.

Lue lisää

Digitaalisen huippuosaamisen omaksuminen teollisuudessa: Combi Worksin näkökulma

Lue lisää

Enico Oy pyrkii viisinkertaiseen kasvuun – Combi Works rakentaa skaalautuvaa valmistusta hankintapalvelun avulla

Lue lisää