Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status.

Combi Works

Kvaliteet

Malmivalu

Pakume puhast ja kvaliteetset malmivalu erinevatesse keskkondadesse. Õige valumalm õigesse kasutuskohta.

Keragrafiitmalm on malm, kus suurem osa süsinikust on pesalise grafiidina.


Liblegrafiit- ehk hallmalm on malm, kus suurem osa süsinikust esineb vabal kujul liblelise grafiidina.


NÄITAJADKERAGRAFIITMALMLIBLEGRAFIITMALM
Valatavuscheckmark_6checkmark_6
Töötlemise lihtsuscheckmark_6checkmark_6
Vibratsiooni taluvuscheckmark_6
Pinnakõvaduscheckmark_6checkmark_6
Elastsuscheckmark_6
Löögikindluscheckmark_6
Korrosioonikindluscheckmark_6checkmark_6
Tugevus vs masscheckmark_6
Kulumiskindluscheckmark_6checkmark_6
Tootmiskulucheckmark_6

Combi Works Kvaliteet

Toodete disainimine, tootmine ja testimine baseerub standardile EN124-2 ja kohaliku turu vajadustele ja nõuetele.
Tugevusarvutused ja -simulatsioon arenduse faasis
Kvaliteedikontroll valukodades vastavalt ISO9001 sisaldades koormusteste
Valmistoodete kontroll meie oma spetsialisti ja/või 3-osapoole poolt enne kauba välja saatmist valukojast.
Kohapealne kontroll enne klientidele saatmist.
Klientidelt ja kasutajatelt tagasiside kogumine, analüüsimine ja vajadusel toodete parendamine
100% jälgitav ja arhiveeritud tootmisandmed ning mittevastavuste haldamine
Kohapealne kontroll enne klientidele saatmist.
Klientidelt ja kasutajatelt tagasiside kogumine, analüüsimine ja vajadusel toodete parendamine
100% jälgitav ja arhiveeritud tootmisandmed ning mittevastavuste haldamine

EN124-2 ja CEN

Euroopasse paigaldatavad kaevuluugid peavad vastama Euroopa Standardi EN124 nõuetele. See kehtib kõikides olukordades, maanteel ja maastikul ning kõigi materjalide kohta. Vastavalt standardile EN124 loodud tooted on rühmitatud ja klassifitseeritud sõltuvalt nende paigalduskohast.

Klass A15

hello world!

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele

Klass B125

hello world!

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladelee

Klass C250

hello world!

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale

Klass D400

hello world!

Maanteede sõidualadele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteesõidukitele

Klass E600

hello world!

Suure rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad

Klass F900

hello world!

Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljads

CEN on Euroopa Standardikomitee (CEN), mis on avalik standardiorganisatsioon, mille missiooniks on edendada Euroopa ühtse turu ja kogu Euroopa mandri majandust globaalses kaubanduses, Euroopa kodanike heaolu ja keskkonda, pakkudes tõhusat infrastruktuuri huvitatud isikutele sidusate standardi- ja spetsifikatsioonikomplektide väljatöötamiseks, hooldamiseks ja levitamiseks.
Combi Works on CENi WG4, mis tegeleb kaevuluukide standardiga, töörühma liige.

hello world!

Peakontor

Rootsi

EESTI

Leedu

Hiina

India

crosschevron-down