Tagasi tootekataloogi juurde

Combi Works Valumalmist tooted

Kaevuluuk
D400
3366137/8-N

900 krae umbluugiga

900-seeria krae 3366137-N ja umbluugiga 3366138-N komplekt

Kaevuluuk
D400
3366076/77-N

600 krae umbluugiga

600-seeria Normal krae 3366076-N ja lukustita umbluugiga 3366077-N komplekt

Kaevuluuk
E600
3366171

500 60T krae ja restluugiga

500-seeria 60T krae ja lukustita restluugiga

Kaevuluuk
E600
3366170

500 60T krae ja umbluugiga

500-seeria 60T krae ja lukustita umbluugiga

Neeluluuk
D400
3366018/21-N

Suur neeluluuk 40T umbluugiga

500-seeria Heavy Duty (HD) neeluluuk 3366018-N 40T lukustita umbluugiga 3366021-N

Kaevuluuk
D400
3366129/30-N

630 Veekindel krae umbluugiga

630-seeria Veekindel krae 3366129-N tihendiga ja polditava umbluugiga 3366130-N komplekt

Kaevuluuk
E600
3366080

800 Normal krae umbluugiga

800-seeria Normal krae lukustiga ja tihendiga umbluugiga

Kaevuluuk
D400
3366113/2-N

315 ASTV krae restluugiga

315-seeria ASTV krae 3366113-N ja lukustita restluugi 3366042-N komplekt

Kaevuluuk
D400
3366040/41-N

315 ASTV krae umbluugiga

315-seeria ASTV krae 3366040-N ja lukustita umbluugi 3366041-N komplekt

Kaevuluuk
D400
3366131/3-N

315 Optimized krae restluugiga

315-seeria Optimized krae 3366131-N ja lukustiga restluugi 3366133-N komplekt