FI

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status.

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status. 

Combi Works runs on AirFaas and all our partners can login here to follow shipment status, orders, quotations, delivery and quality performance and stock status.

Asiakashyödyt

Combi Works tuo asiakkailleen kilpailuetuja vähentämällä tarpeet suuriin hankintaosastoihin tai omiin tuotantolaitoksiin, samalla kun vähennämme heidän toimitusriskejänsä.

Yksi toimittaja – konsolidoitu toimitusketju

Combi Worksillä hoidamme laajoja projekteja moninaisin tuottein, monin tuotantomenetelmin. Autamme asiakastamme virtaviivaistamaan toimitusketjunsa helposti hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Niinpä säästöjä syntyy komponenttihintojen lisäksi myös toimitusketjun hallinnoinnissa.

Skaalautuva tuotantoverkosto

Asiakkaamme valmistuttaa meillä erittäin monimuotoisia tuotteita, joiden tuottamiseksi tarvitaan monenlaisia valmistustekniikoita – kun teidän tilauskanta muuttuu, Combi Works puskuroi skaalautuvasti.

Varatuotanto

Asiakkaat valitsevat Combi Worksin, koska olemme enemmän kuin yksi tehdas. Tämä lisää varmuutta, sillä tuotantoa varten on varalla vaihtoehtoinen, testattu tuotantolaitos, taaten stabiilin ja varman tuotannon. Jokainen monimutkainen rakenne saa ensisijaisen ja toissijaisen valmistuspaikan, mikä takaa sen, että tuotanto on siirrettävissä uuteen paikkaan kohtuullisessa ajassa.

Näkyvyys ja jäljitettävyys

Combi Works hallinnoi tuotantoverkostoaan käyttäen AirFaas-alustaa. Tämä antaa toiminnalle näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Tarvitaan vain kirjautuminen, ja asiakas voi nähdä projektinsa visuaalisesti sisältäen tarjouksensa, tilauksensa, toimituksensa ja mittaristot.

Hankinnan osaaminen

Combi Works tuo ennakoivasti vaihtoehtoja asiakkaan valittaviksi kapasiteetin, tuotantomenetelmän tai – sijainnin sekä teknologian kehittymisen tuomista mahdollisuuksista. Me tarjoamme vaihtoehtoja joita testamme yhteisesti sopien. Ennakoiva toiminta tuo esille uusia kilpailukykyisiä tuotantomahdollisuuksia.

Tuotannon ymmärtäminen

Combi Worksin toimintatapa perustuu hinta-analyysiin, jossa selvitämme hintaan vaikuttavat muuttujat. Combi Works ei pelkästään vertaile tarjoushintoja, vaan paneutuu syihin, jotka vaikuttavat hintoihin. Näin sujuvat hintaneuvottelut paremmin ja samalla ennakoidaan ja selvitetään mahdolliset tuotannon ongelmat nopeammin ja tarkemmin.

Tuotantoverkosto ja kategorisointi

Combi Works syväauditoi kaikki verkostonsa tuotantolaitokset. Auditoinnin perustella ne saavat toimittajatasot: Toimittaja, kategoriatoimittaja ja Verkostopartneri..

Toimitusketjun kilpailuetu ja kategorisointi

Combi Works analysoi tuotantolaitosten kilpailuetuja tuodakseen esiin hinnoittelun ja toimitusten vahvuuksia. Tällaisia etuja voivat olla esim. raaka-aineiden läheisyys, talousvyöhykkeet tai vaikkapa logistiikkamahdollisuudet. Combi Works määrittelee kriittiset komponentit asiakkaille ja projekteille ja kategorisoi ne voidakseen sujuvasti ratkaista ongelmia toimittajapartnereidenkin puolesta, mikäli niitä ilmaantuu. Näin turvaamme kaikkien osapuolten kilpailukykyä, asiakkaamme ja toimittajatehtaankin.

Tekninen osaaminen

Combi Works tutkii, oppii ja tukee asiakkaitaan aktiivisesti, voidakseen toimia asiakkaidensa tukena niiden t&k-toiminnassa, kun valitaan oikeita materiaaleja ja tuotantomenetelmiä. Avustamme myös tuotannon laatuprosessien kehittämisessä.

Pääkonttori

Skandinavia - Ruotsi

Baltic - Lithuania

China

crosschevron-down